انجمن متاورس ایران

انجمن متاورس ایران رویداد مهم

انجمن متاورس ایران پیشرو در پاسخ دهی به سوالات جامعه ایرانی در دنیاهای مجازی

START:
15 آبان 1400
ID:
MA-035

INSTRUCTORS:

حسین قدیری
حسین قدیری
726X+M2 قزوین، استان قزوین، ایران
شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت
شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت
726X+M2 قزوین، استان قزوین، ایران
امیر مدنی فر
امیر مدنی فر
استان قزوین، قزوین، بلوار نخبگان، ایران

Address

استان تهران، تهران، منطقه ۵، تهران،،، انجمن متاورس   View map

سامانه انجمن متاورس ایران با هدف پیشگیری از خارج شدن ارز کشور در ساختار های متاورس راه اندازی و توسعه یافته است .

ساختار انجمن متاورس ایران روز به روز درحال توسعه میباشد و یکی از بزرگترین بستر های پاسخ گویی به سوالات جامعه ایرانی میباشد .

درحال حاضر بیش از صدها سوال و جواب در این انجمن به متاورس اختصاص دارد و درخصوص روش های ورود ، حل مشکلات و انواع دنیاهای ساخته شده متاورس اطلاعات بارگذاری گردیده است .

این بستر به صورت کاملا رایگان تاسیس و در اختیار عموم جامعه ایران قرارگرفته است .

بستر انجمن متاورس ایران به گونه ای طراحی شده است که اعضا قابلیت پاسخ دهی به سوالات یکدیگر را دارا میباشند .

ازنظر فنی بستر انجمن متاورس تنها یکی از 600 دسته موجود در انجمن پرسش و پاسخ میباشد و ساختار انجمن پرسش و پاسخ بیش از هزاران سوال و جواب و هزاران اعضای فعال در زمینه های علمی مختلف را در خود جای داده است .

انجمن پرسش و پاسخ زیرنظر شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت میباشد و تنها یکی از پروژه های فعال این مجموعه است .

تمایل شما به اشتراک گذاری کمک به جامعه ایرانی میباشد

بازدید از انجمن