مقالات

دی
13

جامعه دانشگاهی به سمت “متاورس” می جهند

دانشگاه متاورس ایران میتواند به عنوان اولین دانشگاه تخصصی در سراسر جهان پیشرو باشد ما میدانیم که نیاز به سرمایه گذاری دارد .

DETAIL
خرداد
13

مدرسه متاورس | اولین مدرسه متاورس ایران

یک مدرسه تخصصی جایگاه های خاصی را میتواند برای دانش آموزان فراهم آورد ، ما این مدرسه را به تصویر کشیده ایم .

DETAIL