استاد

میلاد کمالی

میلاد کمالی متخصص و مشاور دنیای مجازی متاورس آپلند | خرید فروش زمین در متاورس آپلند نیاز به تخصص دارد تا بتوانید خروجی خوبی کسب نمایید .

حسین قدیری

726X+M2 قزوین، استان قزوین، ایران

مدیرعامل شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت | مدیرکل دانشگاه متاورس ایران

مصطفی قدیری

استاد

تخصص در زمینه سئو محصولات ، مقالات ، بارگذاری محتوا های آموزشی و ادیت ویدیو محصولات