دانشجویان

پرهام امین لو

متخصص و برنامه نویس بک اند با LARAVEL FRAMEWOR و PHP OOP و Mysql و #C و ++C و wordpress و python و PHP MVC

مهدی غلامحسینی

برنامه نویس فرانت پروژه متارنگ

سعید بیگی خبری

برنامه نویس بک اند سایت | معامله گر بازار فارکس و بورس تهران | تحلیلگر بازار های مالی

سعید زاجکانی

نویسنده . تصویرگر و طراح چالش در متارنگ

عباس آجورلو

عباس آجورلو مدیر بخش برنامه نویسی بک اند پروژه متارنگ

امیر حسین امینی

یادگیری علوم بروز دنیای برنامه نویسی و شیوه های جدید توسعه نرم افزار و ارتقا دانسته های خود

بنیامین نوری

بنیامین نوری یکی از اساتید دانشگاه متاورس ایران