دانشجویان

عباس آجورلو

عباس آجورلو مدیر بخش برنامه نویسی بک اند پروژه متارنگ

امیر حسین امینی

یادگیری علوم بروز دنیای برنامه نویسی و شیوه های جدید توسعه نرم افزار و ارتقا دانسته های خود

بنیامین نوری

بنیامین نوری یکی از اساتید دانشگاه متاورس ایران

محمد فلاح شیخلری

در این بخش قصد معرفی محمد فلاح شیخلری یکی از اساتید برجسته دانشگاه متاورس را داریم.

میلاد کمالی

میلاد کمالی متخصص و مشاور دنیای مجازی متاورس آپلند | خرید فروش زمین در متاورس آپلند نیاز به تخصص دارد تا بتوانید خروجی خوبی کسب نمایید .