سرمایه گذاران

امیر مدنی فر

استان قزوین، قزوین، بلوار نخبگان، تالار برلیان، ایران

در دنیای مجازی مدل کسب و کار قبل از هرگونه طراحی کسب و کار در ذهن کارآفرینان متولد میشود .

حسین قدیری

726X+M2 قزوین، استان قزوین، ایران

مدیرعامل شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت | مدیرکل دانشگاه متاورس ایران

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت

726X+M2 قزوین، استان قزوین، ایران

کمک به جامعه ایرانی در شکوفایی ارزشها

مصطفی قدیری

استاد

تخصص در زمینه سئو محصولات ، مقالات ، بارگذاری محتوا های آموزشی و ادیت ویدیو محصولات